จงมั่นใจว่าข่าวประเสริฐเกิดผล

Posted by chatpon, With 0 Comments, Category: ความจำเป็นในการประกาศ ข่าวประเสริฐ, บทเรียนการรับใช้,

อย่าท้อใจ แม้คนไม่เชื่อ แต่เมล็ดที่หว่านจะเกิดผล เพราะ เรย์ จูเนียร์  ประกาศครั้งแรกคนเชื่อ 1 คน แต่ว่าคนนั้นปัจจุบันไปเป็นมิชชันนารีที่แอฟริกา 40 ปีแล้ว สเตเฟน ถูกหินขว้างจนตายเพราะประกาศข่าวประเสริฐ  แต่ 1 คนที่ร่วมในการข่มเหงนี้ได้กลับใจ คือ เปาโล ท่านเชื่อไหมว่า ทูตสวรรค์เปรมปรีดิ์ เมื่อมีคนกลับใจใหม่ 1 คน ดังนั้นเมื่อข่าวประเสริฐประกาศไปทั่วโลก เป็นหมายสำคัญว่าพระเยซูจะเสด็จมา

ขอให้ท่านเป็นเหมือนอันดรูว์ เขามีชีวิตเป็นบทเรียนในการประกาศนำวิญญาณ ซึ่งมีอยู่ 3 บทเรียน

บทเรียนที่ 1    เชื่อแล้วปฏิบัติจริง เชื่อแล้วต้องเป็นพยาน

บทเรียนที่ 2   เชื่อแล้วสำนึกในพระคุณ เราต้องใช้หนี้ข่าวประเสริฐแก่ทุกคนที่พบ

บทเรียนที่ 3   ไม่ละอาย ข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชช่วยคนให้รอดจากบาปผิดได้

เราเป็นทูตของพระเจ้า เป็นผู้นำข้อความระหว่างสวรรค์ไปเจรจากับคนในโลกนี้ ผู้รับมอบหมายราชการแผ่นดินมีใครอีก เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จสู่สวรรค์ ท่ามกลางประชาชนประมาณ  500  คน

ทูตสวรรค์ถาม  :  พระองค์ทำอะไรสำเร็จบ้าง ?

พระเยซูตรัส      :   3  ปีเทศนา , เรียกสาวก 70 คน , รักษาโรค , ประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า ถูกตรึง ฝัง และฟื้นขึ้นในวันที่สาม

ทูตสวรรค์           :   งานพระองค์เสร็จหรือยัง ?

พระเยซู              :  ยัง

ทูตสวรรค์          :  แล้วใครทำต่อ ?

พระเยซู              :  สาวก

ทูตสวรรค์           :  หากสาวกไม่ทำ  แล้วเปโตรไปจับปลา  มัทธิวไปเก็บภาษี

พระเยซู              :  ไม่มีอีกแล้ว  หากพวกเขาไม่ทำ  ก็ไม่มีใครทำอีก

เขียนโดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล

No related posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *